Bezpieczeństwo


     W Internecie dzieci i młodzież poszukują informacji, rozrywki, gier on-line, nowych znajomości. Popularne jest pisanie blogów, korzystanie z portali społecznościowych, komunikatorów, obecność na forach dyskusyjnych, wysyłanie e-maili czy robienie zakupów. Nie ma w tym nic złego, dopóki młodzi ludzie będą świadomi, że ktoś może wykorzystać ich łatwowierność do niewłaściwych  celów.

  Na co trzeba uważać, jak postępować   
   i czego bezwzględnie nie wolno robić!