Gdzie szukać pomocy?


Strona, na której można zgłosić nielegalne i szkodliwe dla dzieci treści znalezione w sieci.
http://www.dyzurnet.pl/

Strona fundacji, która działa na rzecz dzieci i chce im zapewnić bezpieczne dzieciństwo. Pomaga ofiarom przemocy, chroni przed krzywdzeniem.
http://fdn.pl/
Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia w zakresie przeciwdziałania różnym problemom z jakimi borykają się młodzi ludzie m.in.: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia itp.
http://helpline.org.pl/

Bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Na tej stronie, można znaleźć wiele informacji na temat problemów młodych ludzi, jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić.

http://www.116111.pl/