Cyberprzemoc

Co to jest cyberprzemoc?
Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Internetu i telefonu komórkowego.


FORMY CYBERPRZEMOCY

CECHY CYBERPRZEMOCY